Salon Acceptances

Home \ Salon Acceptances

Members acquiring salon acceptances must please inform the Scorekeeper at punte@bkk.co.za.

Either forward the appropriate email with your results, or attach a PDF copy of the acceptance notification.

SALON-AANNAMES

Lede wat salon-aannames verwerf moet asseblief die besonderhede daarvan stuur aan die komiteelid belas met die puntestelsel by punte@bkk.co.za.

Een of ander bewys van die betrokke aanname moet in die klub se rekords argiveer word.