Photo Entries PhotoVault

Home \ Photo Entries PhotoVault

To get the correct IMAGE SPECIFICATION, please click here.

Bloemfontein Camera Club make use of Photovault Online for submission of all club entries.
The web site is: www.photovaultonline.com
The steps that needs to be followed are:

Step 1 Registration

This step is only necessary if you have never been a member of Photovault Online. If you have registered previously you just need to login using your username and password.

To register – open Photovault Online by going to www.photovaultonline.com.
Click on the “Register” link in the blue line.
Follow the instructions to register. Under the heading “Account type” choose “I want to register myself (for……)”

If you are a new member of the club and you are entering images for the first time or if you registering for the first time ensure that you do complete the “Club star rating” field. You need to enter it as star group 1 (one). Do not leave this area blank!

When you have finished entering the information on the system, press the ENTER button.

You will then receive an e-mail. You need to open this e-mail and press the link that is supplied within the e-mail in order to complete the registration process.

Step 2 Loading images onto Photovault Online

Open Photovault Online by going to www.photovaultonline.com
Select “Login” from the blue line and complete the login process by entering your username and password.

The webpage gives guidelines on the homepage on how to upload images.

All the rules of the Bloemfontein Camera club still apply to loading images onto Photovault Online. Check the requirements as is stipulated on Image specifications. Images that are bigger than the specifications will be blocked by the system.

You will be able to view images that were uploaded on the system on your personal page. Only you have access to this page and only you can see these images.

Step 3 Submitting images for club meetings:

Click onto “My Entries” in the blue bar.

This will give you a drop down menu with various options. Select the “Clubs” option.
This will bring you to a page with a drop down menu option. Click on the small arrow to activate the pull down menu.

Select “Bloemfontein Camera Club” and press “Display events”

This will bring you to our club submission system with the date of the next club event. Select “Enter here”

On the next page that opens you need to select the number of categories you want to enter. There are 3 (three) categories namely Nature, Pictorial and Set subject. Enter the number of categories and press “Update Details”.

To enter the images, click on the correct category by selecting either the Nature, Pictorial or Set subject option. As soon as you have selected a category – you will be able to see all of your images you have loaded onto the system. Just double click on the image you want to enter. The image will appear in the block with your entry. You can change the order of your images by clicking on “Sort”.

Once you have finished with the category, click on “Back to my Entry Overview”
This will allow you to select another category. Follow the above steps to enter your images for your second and third category if you are entering in more than one category. Once you have selected all of your images – click on “Back to my Entry Overview”.

On the overview page – you will find button called “Finalise My Entry”.

You must click on this when you are finished selecting your images.

Once you have finalised your entry – you will get an e-mail to the e-mail address you have used when you registered on the system. If you do not get the e-mail – it means that your images have not been submitted (maybe you have not finalised your entry). If you have re-finalised your entry and still do not receive an e-mail to confirm this please contact the committee member responsible for DIGITAL.

You can make changes and re-finalise until the closing time which is 23:40 the Sunday night before the next club meeting. If you do make changes make sure you press the finalise button.

KLUB INSKRYWINGS

Vir Beeld spesifikasies, kliek hier

KLUB FOTO INSKRYWINGS OP PHOTOVAULT ONLINE

Die Bloemfontein Kameraklub maak gebruik van die Photovault Online sisteem vir die indien van beelde vir ons maandelikse beoordeling.
Die webadres is: www.photovaultonline.com

Die stappe wat gevolg moet word is:

Stap 1 – Registrasie:
Hierdie stap moet gevolg word indien jy nog nooit ‘n lid van Photovault Online was nie. Indien jy reeds voorheen geregistreer het, gebruik jou gebruikersnaam en toegangskode om aan te meld.

Om te registreer – maak die Photovault Online blad oop by www.photovaultonline.com.
Bo-aan die bladsy is ‘n blou balk met ‘n aantal skakels. Kies die registreer (“Register”) skakel wat jou na die registrasiebladsy toe neem. Vul die nodige inligting in soos aangedui op die bladsy. Onder rekening tipe – kies die opsie om jouself te registreer.

Indien jy ‘n nuwe lid by die klub is en vir die eerste keer beelde ingee of vir die eerste keer registreer, maak seker jy vul die stergroep as 1 (een) in. Moet asb nie die area oop los nie.
Indien jy klaar al die inligting op die sisteem gelaai het, druk die registreer-knoppie.

‘n Epos sal aan jou gestuur word. Die epos moet oopgemaak word en die skakel in die epos moet gekies word. Die aksie sal jou dan terug neem na die Photovault Online bladsy en die registrasieproses sal sodoende voltooi word.

Stap 2 – Oplaai van beelde op die sisteem
Maak die Photovault Online webblad by www.photovaultonline.com oop.
Kies die aanmeld (“Login”) sleutel om aan te meld, en voltooi die aanmeldingsproses deur jou gebruikersnaam en toegangskode in te tik.

Die webblad gee riglyne op die tuisblad oor hoe om beelde op te laai.

Let daarop dat die grootte van die beelde wat opgelaai word belangrik is. Gaan na die Beeldspesifikasies blad om die vereistes vir ons Klub te sien. Beelde wat groter as die spesifikasies is sal nie opgelaai kan word nie. Die sisteem blok dit.

Beelde wat op die sisteem gelaai is kan gesien word op jou bladsy. Slegs jy het toegang tot hierdie bladsy en slegs jy kan jou beelde op hierdie bladsye sien.

Stap 3: Inskryf van beelde vir Klub byeenkomste
Kies die my inksrywings (“My Entries”) skakel in die boonste blou balk.
In die keuselys wat verskyn kies Klub (“Clubs”) .

In die volgende keuselys wat op die bladsy verskyn (gebruik die klein afwaartse pyltjie om die kleuselys te open) soek en kies Bloemfontein Kameraklub en druk die Vertoon die geleetheid (“Display events”) knoppie.

Bloemfontein Kameraklub met die datum van die volgende byeenkoms sal dan verskyn, Kies dan die aksie wat vir invoervra. (“Enter here”).
Op die volgende bladsy moet jy dan die hoeveelheid afdelings kies waarvoor jy wil inskryf.

Daar is 3 afdelings naamlik: Natuur, Piktoraal en Vaste onderwerp. Vul die hoeveelheid in en druk die onderste sleutel om aan te beweeg na die bladsy waar die beelde opgelaai kan word. Kies nou die afdeling waaronder jy beelde wil inskryf deur die muis te beweeg na die onderstreepte opskrifte van Natuur, Piktoraal of Vaste onderwerk en klik op die opskrif. Jou bladsy met beelde sal nou verskyn. Gaan met die muis na die beeld wat jy wil gebruik en dubbelklik op die beeld. Die beeld sal nou verskyn onder my inskrywings (“My entries”) vir die afdeling wat jy gekies het.

Wanneer jy al jou beelde wat jy vir ‘n bepaalde afdeling wil inskryf opgelaai het, beweeg met jou muis na die opskrif wat sê Terug na my inskrywings oorsig (“Back to my entry overview”) en klik hierop. Kies dan die volgende afdeling waarvoor jy beelde wil inskryf en herhaal die stap van die kies van jou beeld en dubbelklik op jou beeld wat jy gekies het.

As al jou beelde opgelaai is (dit is ‘n maksimum van 5 beelde – sien Maandelikse Inskrywings) gaan weer terug na die oorsigtelike blad van al jou inskrywings deur op die terug na my inskrywing oorsig (“Back to my entry overview”) te klik.

Die finale stap is dan om die sleutel wat sê finaliseer my inskrywing (“Finalise my Entry”) te klik met jou muis. As jy nie die inskrywing finaliseer nie sal jou beelde nie deurgestuur word na die klub vir inskrywing nie. Indien die inskrywing suksesvol deurgestuur is na die Klub sal jy ‘n epos ontvang ter erkenning van die inskrywing. Indien jy nie ‘n epos ontvang nie maak weereens seker dat jy jou inskrywing gefinaliseer het deur die finaliseer sleutel te kies en te druk. Indien daar steeds nie bevestiging vir jou inskrywing ontvang word nie, kontak die komiteelid belas met Digitaal.

Jy kan veranderinge aan jou inskrywing aanbring tot en met die sluitingstyd van 23h40 die Sondagaand voor die volgende klubbyeenkoms. Onthou om seker te maak jy druk die finaliseersleuter.