Image size & resize - Beeldgrootte & veranderinge

Home \ Image size & resize – Beeldgrootte & veranderinge

Hoekom is dit nodig om ‘n beeld se formaat te verander?:

Verskeie redes, o.a.

 1. Fotografiekompetisies, -salonne en kameraklubs vereis, weens bepaalde tegniese omstandighede, ‘n sekere beeldformaat vir ‘n foto’s wat ingestuur word. Die tipe dataprojektor wat gebruik word kan ook die vereiste formaat dikteer.
 2. In Suid–Afrika is SRGB die kleurprofiel wat gebruik word by kameraklubs en salonne.
 3. Dit is meer prakties om foto’s van ‘n kleiner format via die internet te stuur. Verwerkte foto’s neem baie spasie op ‘n rekenaarhardeskyf.

Hoe word ‘n beeldformaat verander?
Alle fotoredigeringprogramme het spesifieke opsies om beelde se formaat te verander.

Photoshop-metode:
Die voorgestelde opvolgende stappe hiermee,
Image – Image size – …. Resolution – … Axis Pixels – OKImage – Mode – 8 Bits –

Sharpen –

Edit – Convert to Profile- sRGB.

Stoor die foto as JPEG. Maak seker die foto oorskry nie die lêergrootte van 2Mb nie.

Wenk: Herformateer die beeld eers aan die einde, na alle verwerkings en net voor die beeld skerp gemaak word.

BEELDSPESIFIKASIES VIR BLOEMFONTEIN KAMERAKLUB

Huidig moet alle inskrywings aan die volgende spesifikasies voldoen:

 • Maksimum van 1920 pixels op die horisontale-as
 • Maksimum van 1080 pixels op die vertikale-as (Beide landskap- en portretformaat)
 • Maksimum lêergrootte van 2 MB per beeld in JPEG-formaat.

Why is it necessary to resize a photo?:
Various reasons i.e.

 1. Photography competitions, salons and camera clubs demand a certain image format
  according to technical requirements when entering a photo. Certain projectors may also demand specific requirements.
 2. SRGB is the custom color profile being used by camera clubs and salons in South Africa.
 3. It is more practical to send images in a smaller size via the internet.
 4. Edited images hold much computer hard disk space.

How to resize an image?
All Image editing software have specific options available to resize an image.

The Photoshop method (suggested):
Image – Image size – … Resolution – … Axis Pixels – OKImage – Mode – 8 Bits –
Sharpen –
Edit – Convert to Profile- SRGB.

Save the image as JPEG. Ensure that the file size do not exceed 2mb

Hint: Only resize the image after all editing has been done, but before sharpening.

IMAGE SPECIFICATIONS FOR BLOEMFONTEIN CAMERA CLUB
Currently all entered images must comply with the following specifications:

 • Maximum of 1920 pixels on the horizontal axis
 • Maximum of 1080 pixels on the vertical axis (Both landscape – and portrait format)
 • Maximum file size of 2 MB per image in JPEG-format.