BKK Main Menu

Login Form
Sponsored by NCC

Bloemfontein Camera Club - Program for 2018

 

 

 

Monthly Meetings / Maandelikse Byeenkomste - 2018
JANUARY /JANUARIE
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms
16 Jan 2018
Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings
14 Jan 2018
Set Subject/
Vaste Onderwerp


Weerkaatsing :
Enige foto wat ‘n weerkaatsing uitbeeld bv in water.

Reflection :
Any photo of a reflection for example in water
.

Lecture during meeting/
Klubaand Praatjies

Geo Jooste

 

 

February/Februarie
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms
6 Feb 2018
Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings
4 Feb 2018
Set Subject/
Vaste Onderwerp

Makro in die kombuis :
Hierdie moet ‘n makro foto wees van iets in die kombuis.

Macro in the kitchen :
This photo must be a macro photo of something in the kitchen.


Lecture during meeting/
Klubaand Praatjies
Chris de Wet

 

 

March/Maart
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms
6 March/Maart 2018
Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings
4 March/Maart 2018
Set Subject/
Vaste Onderwerp

Simmetrie :
Hierdie foto moet iets uitbeeld wat presies simmetries is.

Symmetry :
This photo must portray something that is simmetrical.

Lecture during meeting/
Klubaand Praatjies
Lamps Lamprecht

 

 

April
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms
3 Apr 2018
Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings
1 Apr 2018
Set Subject/
Vaste Onderwerp
‘n Foto geneem vanaf ‘n spesifieke plek.
Sal aangekondig word.

A photo taken from a specific place.
To be announced.

 

Lecture during meeting/
Klubaand Praatjies
Coralie en Niel

 

 

May / Mei
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms
8 Mei/May 2018
Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings
6 May 2018
Set Subject/
Vaste Onderwerp

Stad nagfoto :
Enige foto wat iets van ‘n stad of dorp uitbeeld in die nag.

Night city scape :
Any photo showing elements of a city or town in the night.

Lecture during meeting/
Klubaand Praatjies
Gert Lamprecht

 

 

June/Junie
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms
5 June/Junie 2018
Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings
3 June/Junie2018
Set Subject/
Vaste Onderwerp

‘n Foto van kinders tov Jeugdag.

Any photo of children portraying Youth Day.

Lecture during meeting/
Klubaand Praatjies
Bessie Vermeulen

 

 

July/Julie
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms
3 July/Julie 2018
Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings
1 July/Julie 2018
Set Subject/
Vaste Onderwerp

Swart en wit met een prominente kleur:
Enige foto waar die hoofteme swart en wit is maar met een kleur teruggebring.

Black and white with one prominent colour:

Any photo which is black and white predominantly with one colour brought back.

Lecture during meeting/
Klubaand Praatjies
Brendon Muller

 

 

Aug
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms
7 Aug 2018
Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings
5 Aug 2018
Set Subject/
Vaste Onderwerp

Vrouedag :
Enige foto wat iets van ‘n vrou uitbeeld bv skoene, handsak, juwele ens.

Woman’s day :
Any photo showing something of a woman for example, shoes, a handbag, jewelery etc.

Lecture during meeting/
Klubaand Praatjies
Charles Whitehead

 

 

September
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms
4 Sept 2018
Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings
2 Sept 2018
Set Subject

Sound of Silence :
Hierdie foto moet die atmosfeer van stilte uitbeeld. ‘n Foto van net ‘n blom byvoorbeeld sal nie deug nie. Mens moet die gevoel van stilte kry. Gebruik julle oorspronklikheid!

Sound of Silence :
This photo must portray the feeling of silence. A photo of a flower will not be good enough. One must get the feeling of silence. Use your creativity.

Lecture during meeting/
Klubaand Praatjies
Gerhard Steenkamp

 

 

October/Oktober
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms
9 Oct/Okt 2018
Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings
7 Oct/Okt2018
Set Subject/
Vaste Onderwerp
None
Lecture during meeting/
Klubaand Praatjies
AV/Slide show
Bring a range of your photos that you have in a AVI format with Music

 

 

November 2018 ************ TROPHY EVENING **********.
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms


Venue
:

Date :
Time
:

Cost:

Payments can be done into BKKs Account:
Account Holder : Bloemfontein Kameraklub
Bank : ABSA
Branch Code : 632005
Account No. : 40 50 422 197
Send Proof of Payment to: Chris de Wet at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
or fax to 051 448 3489

Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings

Images must be uploaded on Photofault
Nota:
Slegs foto’s wat in die afgelope jaar ingestuur was,
mag vir die paneel en vaste onderwerpe gebruik word.
Star Group Subject Description
1. Panel :
(Nature or Pictorial)
Enige (3) drie foto's

Photos need not be related to each other.
Panel of three photos can include nature, pictorial or altered reality or any combination of the three.

Photos will be judged independently and the winner will be the highest overall score for all three photos. Black and White photos and digitally manipulated photos are allowed.
Set Subject's/
Vaste Onderwerpe

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.6.


7.


Trophies/Medals/Certificates that will be awarded Entries for Trophy Evening Description Award
1 Winner Certificate
2 Winner Certificate
3 Winner
Certificate
4 Winner
Certificate
5 Winner
Certificate
Entries for Trophy Evening Description Award
1 Best panel 1-2* Certificate
2 Best panel 3* Certificate
3 Best panel 4-5* Certificate
4 Best panel GE/ Gal Certificate
Annual achievement awards Description Award
1 Most point is Set Subject Medal
2 Most salon points 1-3* Medal
3 Most Club/Salon points 1-3* Medal
4 Club Photographer of the year
-Most club points - Set Subjetcs
Trophy
5 Club Photographer of the year
-Most Club/SS/Salon points-
Medal and Trophy
6 President's Trophy Trophy - by the president

 

 November
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms
6 Nov 2018
Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings
4 Nov 2018
Set Subject/
Vaste Onderwerp

Tafelblad :
Die elemente van hierdie foto moet op ‘n tafelblad uitgebeeld word.

Table top :
The elements of this photo must be displayed on a table top.


Lecture during meeting/
Klubaand Praatjies
Algemene Jaarvergadering

 

 

December/Desember
Date of Meeting/
Datum van Byeenkoms
4 Dec/Des 2018
Closing Date for entries/
Sluitingsdatum vir inskrywings
2 Dec/Des 2018
Set Subject/
Vaste Onderwerp

Mense by die werk :
Enige foto van ‘n persoon wat besig is om te werk bv op ‘n plaas, fabriek ens.

People at work :
Any photo of a person at work for example on a farm, in a fabric etc.

Lecture during meeting/
Klubaand Praatjies
Efraim vd Walt