Become a member

Home \ Become a member

Baie dankie dat u lidmaatskap by ons klub oorweeg. Ons sien uit daarna om u by ons klub te verwelkom.

Ledegelde is jaarliks vooruit betaalbaar. ‘n Aansluitingsfooi is deur nuwe lede betaalbaar. Nuwe lede se jaargelde is pro-rata vooruit betaalbaar. (Neem kennis dat die klub se boekjaar strek vanaf November – Oktober.) Foto-inskrywings van voornemende lede, sal slegs aanvaar word na betaling van u aansluitings- & ledegeld.

Ledegelde is soos volg betaalbaar

Aansluitingsgelde: R100.00
Enkellidmaatskap (jaarliks): R400.00
Gesinslidmaatskap (jaarliks): R570.00
Skolier- & studentelidmaatskap(jaarliks): R180.00

Inbetaling kan gemaak word aan

Rekeninghouer: Bloemfontein Kameraklub
Bank: ABSA Bank
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 40 50 422 197

Laai gerus ons lidmaatskap vorm hier af.
Betaal jou lidmaatskapgelde, meer inligting hier.

Stuur jou aansoekvorm en die betalingsadvies aan:
Tesourier: CH de Wet
E-posadres: sheriff@mailbox.co.za
Faksnommer: 051-448 3489

OF doen aansoek aanlyn